Валинорски език

Езикът на валарите във Валинор. Езикът на елдарите, куеня, взаимствал някои думи от този език.