Варги

Свиреп и интелигентен вид вълци, които населявали северното устие на Андуин, а вероятно и други места в северните части на Средната земя.