Вдовицата Мърморкис

— Засега няма нужда да бързаш — добави Фродо. — Но нали знаеш, Старика е наблизо, пък и вдовицата Мърморкис ще го наглежда най-старателно.
— „Завръщането на краля” VI 9, „Сивите заливи”


Старика Майтапер, бащата на Сам, бил роден през III 2926 г. и след като Войната за пръстена свършила през III 3019 г. той бил на 93 години. Заради възрастта си, вдовицата Мърморкис му помагала. Тя вероятно била една от съседите му на Новата улица под хълма на Хобитово.