Великата битка

Име за Войната на гнева; нападението на валарите над крепостта на Моргот — Ангбанд, в края на Първата епоха.