Великата музика

Друго име за Музиката на айнурите — песента, чрез която светът на Арда бил създаден.