Велики

Много често срещана титла, употребявана за реката Андуин, пръстена Нария, валара Ороме, Саурон, Сенкогрив, Корубана и Тар-Атанамир Нуменорски.