Великото езеро

Езеро в централните региони на Средната земя, в което се намирал остров Алмарен, където обитавали валарите.