Видението на Илуватар

Видението на Света, създаден от Илуватар чрез Музиката на айнурите, на което по-късно е даден живот.