Владетелите на запада

Титла, използвана за всеки от великите валари, особено за Манве Сулимо. Двадесетият крал на Нуменор, Ар-Адунахор, опитал да си я присвои — името му означавало Владетел на Запада.