Владетелка на Дор-ломин

Название на Морвен Еледвен, дъщеря на Барагунд, която се омъжила за Хурин от Дор-ломин. Тя имала три деца: Лалаит (която умряла млада), Турин и Ниенор. Преди да се роди Ниенор Хурин отишъл да се сражава в Нирнает Арноедиад, а когато не се завърнал Морвен изпратила Турин при крал Елу Тингол в Дориат.

След победата на Моргот Дор-ломин бил превзет от източните пришълци. След години тя прекосила планините и с дъщеря си Ниенор последвала Турин в Дориат, но разбрала, че той вече не е там. Следвайки слухове, че се намира в Нарготронд, Морвен отишла там, но намерила града разграбен и безлюден. Ниенор се отделила от майка си и била омагьосана от дракона Глаурунг, след което избягала в пустошта. Така Морвен загубила не само съпруга си и дома си, но и трите си деца.

Владетелката на Дор-ломин обаче не умряла сама. В последните си мигове тя отново видяла Хурин, който дълги години бил пленник на Моргот. Те се срещнали на гроба на Турин и Ниенор, а след смъртта на Морвен, Хурин я погребал на същото място. Според легендите дори след унищожаването на Белерианд гробът на владетелката на Дор-ломин не бил отнесен от потопа и там се появил остров, наречен Тол Морвен.