Владетелка на звездите

Титла на Варда Елентари, която сътворила звездите с роса от Бялото дърво Телперион.