Владетелка на морето

Уинен, съпругата на Осе, която имала силата да укротява морските бури. Нуменорците я почитали колкото валарите.