Владетеля и владетелката

Двойна титла на Келеборн и Галадриел — владетелите на Лориен в края на Третата епоха.