Владетел на Андуние

Титла на владетелите на крайбрежните части на Андуние в западен Нуменор, произхождаща от Тар-Елендил, четвъртият крал на Нуменор, и на предшествениците на кралете на Гондор и Арнор.