Владетел на Дол Амрот

Титла на принцовете от Дол Амрот, които управлявали гондорските земи от Белфалас от замъка си в главния регион — Дол Амрот. Те били наследници на Галадор, първият владетел. По времето на Войната за пръстена властвал Имрахил, син на Адрахил.