Владетел на Дор-ломин

Титла, създадена от Финголфин, когато дал Дор-ломин на Хадор и наследниците му като наследствено феодално владение.

  1. Хадор
    Хадор се присъединил към Финголфин в младежките си години и като награда за службата си получил властта над Дор-ломин. Той носил титлата до Дагор Браголах, когато загинал докато отбранявал крепостта на Финголфин, Барад Ейтел.
  2. Галдор
    По време на краткото управление на Галдор към хората от Дор-ломин се присъединили бежанци от Дортонион (сред тях била и Морвен, която се омъжила за галдоровия син Хурин). Самият Галдор загинал докато отбранявал Барад Ейтел подобно на баща си седем години по-рано.
  3. Хурин
    Най-големият син на Галдор наследил званието от баща си и бил последният владетел на Дор-ломин. По негово време било планирано голямо нападение на Ангбанд, крепостта на Моргот, което завършило катастрофално и било наречено Нирнает Арноедиад. В сражението Хурин бил пленен, а земите му били дадени на източните пришълци.