Владетел на Емин Арнен

Титла, дадена на Фарамир от Арагорн Елесар, заедно с хълмовете на Емин Арнен за резиденция като Принц на Итилиен, гондорските земи източно от Великата река.