Владетел на Минас Тирит

Титла, която се отнася за всеки от владетелите на Гондор, но се употребява най-често за Наместниците, които поели властта на мястото на краля в края на Третата епоха.