Владетел на водите

Име на Улмо — валарът, който властвал над моретата и реките в Арда.