Владетел на дъха на Арда

Титла, дадена на Манве; свободен превод на името му Сулимо.