Владетел на пределите

Звание на краля на Рохан, което вероятно се използвало предимно сред рохиримите.