Воевода на пределите

Най-високото военно звание сред рохиримите — един от (обикновено) трима военачалници, които били отговорни за организирането и управлението на роханците по време на война.