Войната на гнева

След като Еарендил достигнал Валинор, молейки за помощта на валарите, те изпратили могъща войска в Средната земя на война срещу Моргот. Водени от Еонве — вестителят на Манве, войските на валарите, заедно с народите на ваниярите и нолдорите, отплували на изток с корабите на телерите.

В последвалата велика битка, армиите на Моргот били почти напълно унищожени и само няколко от неговите балрози, дракони и орки оцелели. Самият Моргот бил отведен като затворник и заточен отвъд пределите на света, а силмарилите били взети обратно от неговата Желязна корона. По време на войната, Белерианд и земите на север били унищожени и потънали в морето, а Средната земя изменила своя облик.