Воронве (елф)

Посланик от Гондолин, изпратен от Тургон да търси път към Аман и да помоли валарите за помощ срещу Моргот. Той се провалил и бил отнесен до бреговете на Невраст, където се срещнал с Туор и го завел до Гондолин като пратеник на Улмо.