Всевластни пръстени

Изковани някъде между 1500 и 1600 г. от Втората епоха. След като през 3019 г. от Третата епоха Единственият пръстен е унищожен, a останалите пръстени губят силата си.

Изковани от елфите в Ерегион с напътствията на Саурон. Счита се, че Саурон не е взел участие в изковаването на Трите пръстена. Затова пък сам е изковал Единствения.

Ерегион са земите, основани от нолдорите през 8 век от Втората епоха. Техен водач е Келебримбор, внук на самия Феанор, и тяхното изкусно майсторство станало известно навред в Средната земя.

В продължение на триста години мирдаините (така били известни майсторите от Ерегион) се изучавали от Анатар и усвоили направата на магически пръстени. През 1500 г. от Втората епоха първият от Всевластните пръстени бил направен. През следващите десетилетия, с помощта на Анатар, елфите изковали 16 пръстена, като на всеки от тях бил положен и скъпоценен камък. И елфите, и Анатар, имали своите скрити цели. Келебримбор и елфите изковали Три пръстена, които били по-могъщи от останалите — Нария, Нения и Вилия (Пръстените на Огъня, Водата и Въздуха).

Без останалите да знаят, Анатар бил самият Мрачен владетел Саурон. В пещите на Съдбовната планина в Мордор, той сам изковал пръстен, който да властва над останалите. Пръстенът бил изпълнен с голяма част от силата на Саурон — това бил Единствения пръстен на Властелинът на пръстените. Но тъй като той не бил взел участие в направата на Трите пръстена, елфите разкрили помислите му и свалили собствените си пръстени, за да му попречат.

В гнева си Саурон потеглил от Мордор с огромна армия. Ерегион бил опустошен, а Келебримбор убит. Трите пръстена на елфите били вече укрити, но Саурон използвал останалите Всевластни пръстени, за да пороби девет велики крале на злата си воля — по-късно те се превърнали в назгулите или Духовете на пръстена. Седем пръстена дал на джуджетата, но те се оказали неподвластни на неговата магия.

Векове по-късно, в края на Втората епоха, Саурон бил сразен при Последния съюз. Исилдур отрязал пръстена от ръката на Саурон, но при атака на орки бил убит и потънал във водите на река Андуин и Единственият пръстен потънал в забрава. Елфите използвали своите пръстени през цялата Трета епоха. В края й, Единственият бил намерен и така започнала Войната за пръстена. В края на краищата, пръстенът бил унищожен в пещите, където бил изкован от Саурон 500 години по-рано. След това, останалите пръстени загубили своята сила.

За всевластните пръстени

„Gakh nazgi golug durub-uuri lata-nuut,
Udu takob-ishiz gond-ob gazat-shakh-uuri,
Krith shara-uuri matuurz matat duumpuga,
Ash tug shakhbuurz-uur uliima-tab-ishiza,
Uzg-Mordor-ishi amal fauthut burguuli,
Ash nazg durbatuluk,
Ash nazg gimbatul,
Ash nazg thrakatuluk,
agh burzum-ishi krimpatul,
uzg-Mordor-ishi amal fauthut burguuli.”

Три Пръстена за елфите крале под този небосвод
и седем за джуджетата в дворците им от камък,
да вземат девет хората със краткия живот,
един — за Мрачния владетел с трон от черен пламък
в страната му Мордор, където тегне мрак.
Единствен Пръстен ги владее, Единствен той ще ги открие,
Единствен вси ще ги сбере и в тъмнина ще ги обвие
в страната му Мордор, където тегне мрак.