Въжаря Майтапер

Име на Хобсън, син на Хоб Майтапски. В Теснопол той станал въжар като баща си и бил наречен Въжаря Майтапер. Хобсън бил баща на Бързохам и дядо на Самознай.