Върховни елфи

Трите народа на елфите, които пътували до Валинор; ваниярите, нолдорите и тези телери, които не останали в Белерианд. От тях, ваниярите и телерите останали в Блаженото кралство, но много от нолдорите се завърнали в Средната земя в началото на Първата епоха и някои от тях останали до Войната за пръстена.