Галад’риел

Рядко срещано име на Галадриел, което тя използвала след като станала владетелка на Лориен. Името означава „дървесен венец”.