Галатил

Потомък на брата на Тингол Елмо и брат на Келеборн — владетеля на Лориен. Неговата дъщеря Нимлот се омъжва за Диор — наследник на Тингол, и затова Галатил е далечен предтеча и на Елронд и на Арагорн.