Галворн

Блестящият черен метал, сътворен от тъмния елф Еол, за който е казано, че е твърд като стомана, но мек и ковък. Снаряжението на Еол било направено от неговия галворн, чието име произлиза от елфическите думи за „блестящ” и „черен”.