Галдор (човек)

Владетел на Дор-ломин и баща на Хурин и Хуор. Неговият баща Хадор Лориндол имал и по-малък син на име Гундор.