Гамил Зирак

Ковач от расата на джуджетата, учител на Телхар от Ногрод и създател на множество прочути творби. Той бил велик майстор, а негови творби се пазели в съкровищницата на Тингол.