Гарвани

Големи черни птици, асоциирани с лоши вести. Въпреки това, гарваните, които живели близо до Еребор, били приятелски настроени към джуджетата, а някои дори можели да говорят на общата реч.