Гваит-и-Мирдаин

Гилдия, основана от Келебримбор и другите майстори-занаятчии от Ерегион. Те били считани за най-изкусните майстори след самия Феанор (който бил дядо на Келебримбор). Техните умения били покварени от Саурон, който тогава бил предрешен като Анатар, използвайки ги за сътворяването на Всевластните пръстени.