Гибелта на Глаурунг

Титла на Турин след като убил дракона Глаурунг. Тази титла била изсечена на гроба му на елфически — „дагнир глаурунга”.