Гибелта на Дориат

Последният удар върху кралството Дориат и съсичането на крал Диор от синовете на Феанор.