Гибелта на Финголфин

Така е наречен доблестният, но неизбежен край на Финголфин, върховен крал на нолдорите. След Дагор Браголах той, разярен, яздил до портите на Ангбанд и предизвикал Моргот на битка. Въпреки че се сражавал храбро, той не можел да победи Мрачния владетел и накрая загинал.