Гилдия на оръжейниците

Нуменорска гилдия, която първоначално била сформирана, за да опазва изкуството на правенето на оръжие, чието значение нараствало с разширяването на влиянието на Нуменор в Средната земя.