Гилдор (човек)

Разбойник от бандата, която живеела заедно с Барахир и Берен в Тарн Аелуин след Дагор Браголах.