Глингал

Златното дърво, направено от Тургон в Гондолин в памет на Лаурелин — едно от двете дървета на Валинор. Другото дърво било наречено Белтил.