Глитуи

Малка река, която извирала под Амон Дартир в Планините на сянката, под стръмния проход между Дор-ломин и западен Белерианд. Тя течала на юг и се вливала в Теиглин, а оттам и в Сирион.

Глитуи е показана на картата от „Силмарилион”, но не е отбелязана. Тя е малкия приток, който се влива в Теиглин малко пò на север от Малдуин.