Глоин (син на Гроин)

Син на Гроин и баща на Гимли, приятеля на елфите. Глоин придружавал Гандалф и Билбо Торбинс в Похода към Еребор и години по-късно участвал заедно със сина си в Съвета на Елронд.