Глоин (син на Торин I)

Син на Торин I и баща на Оин. Крал на народа на Дурин в края на Третата епоха.