Глорфиндел (от Гондолин)

Благороден елф от Гондолин, който заедно с Идрил и Туор се спасил от Паденето на града. За да осигури бягството им с техния син Еарендил, Глорфиндел се бил с балрог в Обкръжаващите планини. Името му означава „елф със златни коси”, въпреки че по принцип нолдорите били тъмнокоси. Това вероятно предполага, че Глорфиндел е родственик на Финголфин и Финарфин, които били наследили русите си коси от майка си Индис, ванияр по произход.

Остава обаче въпросът дали Глорфиндел от Гондолин и Глорфиндел от Ломидол са един и същи елф? В свои бележки по темата, Толкин обяснява, че възнамерявал да обедини двете истории. В бележките се казва, че духът на Глорфиндел се завърнал в Чертозите на очакването, но не след дълго валарите го върнали обратно в тялото му. След това той се завърнал в Средната земя (или в средата на Втората епоха, или като придружител на Истарите в Третата). Можете да прочетете цялата история в „Народите на Средната земя”.