Глупака

Така вълшебникът Саруман нарича подигравателно Радагаст.