Години на дърветата

Дългите години между основаването на Валинор и неговото помрачаване. През това време, Валинор бил осветлен от светлината на Двете дървета, ала в Средната земя царял мрак.

Дълго преди да се събудят елфите, Явана сътворила Двете дървета, за да осветляват кралството на валарите. Така започнал мирен период във Валинор, ала Средната земя била осветена единствено от звездите, и Мелкор работил в дълбините на Утумно в северните части на Света.

Когато Ороме открил, че елфите са се събудили в Куивиенен, настъпили големи промени. Валарите тръгнали на война срещу Мелкор, за да защитят Чедата на Илуватар: Утумно бил унищожен, а Мелкор бил пленен и отведен в окови във Валинор. Също така, валарите призовали елфите да дойдат да живеят в техните земи, и мнозина от тях откликнали на зова.

Последвал период от три епохи (близо 2 900 години). Мелкор бил затворен в Палатите на Мандос, а валарите и елдарите живеели заедно под светлината на Двете дървета.

Тези години свършили, когато Манве освободил Мелкор. За известно време, Черният господар се преструвал на приятел на елдарите, ала отново се извърнал към Мрака. Заедно с Унголиант, той унищожил Двете дървета, откраднал силмарилите и се завърнал в далечния Север на Средната земя.

Така завършили годините на Двете дървета. По това време, валарите сътворили Слънцето и Луната, за да огряват света, и започнали годините на Слънцето, а с тях и Първата епоха.