Голасгил

Владетел на Анфалас или Дългобряг — пастирско владение по западните брегове на Гондор. Той участвал в защитата на Минас Тирит във Войната за пръстена.