Голфимбул

Предводител на отряд орки от планината Грам, който нападнал Графството. Той бил посрещнат и победен в Битката на зелените поля от Бандобрас Тук „Бикогласния”. Според легендата, името на Голфимбул, както и самата битка, поставили началото на играта голф.