Гондолиндрими

Народът на Гондолин, който се заселил там с Тургон в началото на Първата епоха и останал скрит от Моргот до своето падение през 510 година.