Гордоврат

Прозвище на Мадок Брендифук, който бил господар на Фуков край близо 200 години преди Войната за пръстена. Той е и далечен предшественик на Мериадок Брендифук.